Konsten att mötas
Kulturföreningen Lyktan, deltar 2018 i ett landsomfattande konstprojekt, från Sveriges Konstföreningar.
20 konstföreningar från hela Sverige får möjlighet att skapa nya kreativa möten för nyanlända och utlandsfödda konstnärer och samtidigt underlätta för dem att komma in på den svenska konstscenen.
www.sverigeskonstforeningar.nu

Lyktan har valt att fördela presentationen på föreningens två utställningsplatser.

Galleri Lyktan

Fyra kvinnliga utlandsfödda konstnärer, har deltagit med separatutställningar i galleriet och en gemensam på Östra gymnaslet.
Nasrin Taghizadeh,
Aurora Persson,
Irina Tutova,
Mika Ohmori

De erbjöds att anordna workshops för barn och vuxna
- Nasrin hade under sin utställningstid en workshop "Trycka grafik"
- Mika genomförde en workshop "Shrinky Dinks".

Östra gymnasiet

Den 1 oktober var det vernissage på den avslutande gemensamma grupputställningen "Konsten att mötas"
12:00 Invigning – Stefan Wilkman, Östra Gymnasiet, Vibeke Bildt, Huddinge Kommun och Pia Idenstedt, Sveriges Konstföreningar.

Iryna Hauska, blev inbjuden av Lyktan att vara den femte konstnären i projektet. Hon deltar i utställningen, med abstrakt måleri. Under vernissagen genomförde Iryna en perfomance/workshop. "Händer. Röster. Demokrati" med hjälp av Östra gymnasiets elever, byggde de upp en skulptur.
Aurora Persson hade en workshop "Konsten att måla med klassisk musik" tillsammans med en grupp elever.

Deltagare

Nasrin Taghizadeh
Född i Iran.
"Grafik i färg med blommor och fåglar"
Separatutställning 3 - 21 februari.
Workshop "Trycka grafik"
Grupputställning Östra gymnasiet

Läs mer här (pdf)

Aurora Persson
Född i Mexiko.
Separatutställning 24 april - 2 maj
Grupputställning Östra gymnasiet

Workshop "Konsten att måla med klassisk musik"
Läs mer här (pdf).

Webbsida: www.aurorapersson.com

Irina Tutova
Född i Ryssland.
Separatutställning 2 - 20 juni
Mika Ohmori
Född i Japan.
Separatutställning 1-19 september
Workshop "Shrinky Dinks"
Grupputställning Östra gymnasiet
Webbsida: www.ohmorimika.com/
Iryna Hauska
Född i Belarus.  

Deltar på  grupputställningen i Östra gymnaslet.
Performance/Workshop "Händer. Röster. Demokrati"

Webbsida: www.konstgalleri.se/hauska

bild
bild
tom

tom
tom

Studiecirklar på Galleri Lyktan

Under projektet ”Konsten att mötas”

Torsdag 4 oktober kl. 14.00
”Öppen förening - Samarbete förskola och kulturförening” Cirkelledare Filippa Ydstedt Book

Måndag 8 oktober kl. 18.30
”Mångfald från ett kulturperspektiv
Cirkelledare Aljona Sandgren

Onsdag 10 oktober kl. 18.30
"Samarbete med olika konstföreningar" Cirkelledare Kathrine Hultman Eriksson

Ansvarig projektledare på Kulturföreningen Lyktan:

Aljona Sandgren.

Projektet finasieras av Postkodlotteriet.

logos