Inga utställningar arrangeras under 2020

Barnkonst utställning på vårdcentralen 2019

Barnmålningar visades på väggarna i väntrummen hos Capio vårdcentral i Skogås.
Det är fria tolkningar av valda konstverk vilka ingick i Huddinge Vårsalong 2019.

Kulturföreningen Lyktan i samarbete med Österleds förskolor och Capio Vårdcentral Skogås.
Utställnings ansvarig: bildpedagog Filippa Ydstedt Book.


barnkonst

konst
art