logo

Barnkonst våren 2013

Kulturföreningen Lyktan visar på Carema vårdcentral i Skogås barnteckningar på väggarna i väntrummen.

Ansvarig för utställningen är bildpedagog Filippa Ydstedt Book.

Österleds förskolor i Skogås /Huddinge kommun arbetar under läsåret 2012-13 med temat

”Barns relation till en plats”

Här visar Förskolan Sångfågeln delar av sitt arbete kring platsen rymden och Förskolan Fugan sitt arbete kring en plats i skogen.
I ateljén har barnen undersökt och tillverkat planeter, raketer och flygande tefat. De har också målat och tecknat den oändliga rymden utifrån den franske konstnären Yves Kleins blå målningar.
Fugans barn har studerat och tecknat insekter. Inspiration och förlagor har de hämtat från sin plats i skogen och från 1600-tals stilleben.

Filippa Ydstedt Book, bildpedagog

väggmålning

knappar

Se flera barnkonst utställningar
2018
2017
vår 2016
hösten 2015
våren 2015
våren 2014


barnbild

detalj

barnteckning