logo

Barnkonst utställning på vårdcentralen

Kulturföreningen Lyktan visar på Capio vårdcentral i Skogås, barnteckningar på väggarna i väntrummen.
Ansvarig för utställningen är bildpedagog Filippa Ydstedt Book.
Våren 2015


Kan man måla musik? Hur ser känslor ut?

Detta är frågor som femåringar från Skogås har undersökt tillsammans med bild-, musik och dramapedagoger. Österleds förskolor, Huddinge Kulturskola och Kulturföreningen Lyktan samarbetar med Huddinges vänort i Danmark, Kongens Lyngby i ett COMENIUS projekt.
I detta projekt undersöker vi estetiska lärprocesser tillsammans med barnen. Hur upplevelsen av musik kan uttryckas i drama, hur drama beskrivs i bilder och kan man göra musik av en bild?
Utställningen på vårdcentralen visar några spår av detta undersökande. Bland annat finns stora målningar som tillkommit under en utställning på Galleri Lyktan i oktober 2014. Barnen fick då komma till galleriet och experimentera med ljud, musik, bild, språk och drama.

Filippa Ydstedt Book, bildpedagog i Österleds förskolor och suppleant i Kulturföreningen Lyktan

Se flera barnkonst utställningar
2018
2017
vår 2016
hösten 2015
våren 2014
våren 2013


 

upp på sidan