logo

Barnkonst utställning på vårdcentralen 2014

Kulturföreningen Lyktan visar på Capio vårdcentral i Skogås, barnteckningar på väggarna i väntrummen.
Ansvarig för utställningen är bildpedagog Filippa Ydstedt Book.

Skog och myror på vårdcentralen

Under läsåret 2013-2014 undersöker barnen på förskolan Svanen skogen. Ett hjälpmedel i detta arbete är teckning.
Barnen har tecknat skog med träd, stenar och växter. Under arbetets gång har de kommit att fördjupa sitt intresse för maskar, myror och andra djur som lever i skogen. Hur gräver maskar ner sej i jorden? Var bor myrorna?
Frågor som barnen har undersökt och sökt svar på genom att teckna, måla och skulptera.
Utställningen är ett samarbete mellan Kulturföreningen Lyktan och Österleds förskolor

Se flera barnkonst utställningar
2018
2017
vår 2016
hösten 2015
våren 2015
våren 2013


barnkonst

barntavlor

<barnkonst>

upp på sidan