Kulturföreningen Lyktan 2021

Utställningar, föredrag etc. anordnas i Galleri Lyktan i Skogås, Huddinge kommun.   Utställningsarrangör i Östra gymnasiet. På Skogås vårdcentral anordnas barnkonstutställningar.

Kulturföreningen Lyktan och  covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående pandemin. Fortsätter att vara försiktiga och inte utsätta oss själva och andra för onödiga risker.

Galleri Lyktan december 2021

Konstutställning mellan 13- avslutas 30 november

SKKF
Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening

Dockutställning 4 december 2021 till 16 januari 2022

Vernissage 4 december kl. 13.00 – 16.00

Workshop för barn under utställningen mellan kl.14.00 och 16.00

Lär dig sy Waldorfs dockor

tisdag den 7 december kl.17.00 – 19.00
Galleri Lyktan är stängt från 22 december till 11 januari 2022

Vänskapssjalen

År 2008 fick några medlemmar i Lyktans stickkafé en idé om att sticka världens längsta sjal och därmed hamna i Guiness rekordbok. Projektet startade på internationella kvinnodagen samma år.
Vänskapssjalen skulle symbolisera mångkultur, överbrygga åldersgränser och verka för samarbete mellan människor och organisationer.

Sedan starten har man stickat på sjalen i Lyktan, i olika kulturella sammanhang i Skogås centrum och i Mariakyrkan. I Östra gymnasiet har eleverna stickat, PRO-medlemmar har stickat liksom IFFI:s medlemmar vars riksförbund RIFFI har bidragit med publicitet. Cirka 300 personer har tillsammans stickat denna sjal som nu hunnit bli 225 meter lång. Den har varit utställd två gånger i Skogås centrum och en gång i Östra gymnasiet.

Vi stickar fortfarande på den och i höst är du varmt välkommen att ta vid och sticka några varv!

Läs artikel om vänskapssjalen på Mitt i Huddinge 


Östra Gymnasiet

På Östra gymnasiet arrangerar Lyktan konstutställningar.

Barnkonst i vårdcentralens väntrum

Se utställningen

Lyktans barnklubb

Är öppet på onsdag eftermiddag.

Hantverkskafé

Tisdagar kl. 15.00–18.00.

Kurser för Lyktans medlemmar. Välkommen att lära dig något nytt med Kathrine Hultman Eriksson.Läs om kurserna här (pdf)

Fotoklubben

Medlemmar träffas på måndagar under jämna veckor. 

Lyktans Poesigrupp

Som medlem i Lyktan kan du delta i poesigruppens träffar.

Samarbetspartner
abf
Kontakt:
Se Om Lyktan 
lytan aktiviteter