Kulturföreningen Lyktan 2021

Utställningar, föredrag etc. anordnas i Galleri Lyktan i Skogås, Huddinge kommun.   Utställningsarrangör i Östra gymnasiet. På Skogås vårdcentral anordnas barnkonstutställningar.

Kulturföreningen Lyktan och  covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående pandemin. Fortsätter att vara försiktiga och inte utsätta oss själva och andra för onödiga risker.

Galleri Lyktan  oktober 2021

Konstutställning 23 oktober till 6 november
Öppettider: torsdag till lördag kl. 13.00–17.00

”Sprickor och andra sprickor” Karl Johan Stigmark

Utställningstiteln är också titeln på en av Karl-Johan Stigmark sju böcker som tidigare givits ut på förlaget OEI editör och FAS Publishing. I denna utställning presenteras några verk som alla relaterar till valda delar i hans bokproduktion. bild De flesta av Karl- Johan Stigmarks konstprojekt är avsedda att upplevas i realtid, och den fotografiska dokumentation av performance eller olika ingrepp i verkligheten som hör till är mer att betrakta som självständiga verk. Stigmark låter bilder och ord ingå ett symbiotiskt förhållande på en helt ny nivå. Men han har även en annan fotografisk praktik, där han vänder kameran mot de ting och områden i tillvaron som för de mesta inte bevärdigas vår blick. Men ord figurerar inte bara i bilden utan också i rummet där språket gestaltas ii papper, smör eller neon som signalerar olika budskap om ett vara eller vår existens.
”Sprickor och andra sprickor: En morgon när ljuset strilar genom mitt fönster. En betraktelse över alla de krackeleringar, flagor, överlappningar, hålrum, glipor, öppningar, bristningar, rämnor, klyftor, revor, skåror, rispor, rännor, skrevor, glapp, läckor, springor, brott, rupturer, frakturer och sprickor som finns i taket i mitt sovrum… omöjliga att få ihop, de är för många. De är helt enkelt ’sprickor och andra sprickor’.
textbild

Tisdagar kl. 15.00–18.00.

Kurser för Lyktans medlemmar. Välkommen att lära dig något nytt med Kathrine Hultman Eriksson.
Hur man gör en väska av kaffepaket 5, 12 och 19 oktober.
För dig som vill kunna mer om stickning.  Läs om kurserna här (pdf)


Vänskapssjalen

År 2008 fick några medlemmar i Lyktans stickkafé en idé om att sticka världens längsta sjal och därmed hamna i Guiness rekordbok. Projektet startade på internationella kvinnodagen samma år.
Vänskapssjalen skulle symbolisera mångkultur, överbrygga åldersgränser och verka för samarbete mellan människor och organisationer.
Sedan starten har man stickat på sjalen i Lyktan, i olika kulturella sammanhang i Skogås centrum och i Mariakyrkan. I Östra gymnasiet har eleverna stickat, PRO-medlemmar har stickat liksom IFFI:s medlemmar vars riksförbund RIFFI har bidragit med publicitet. Cirka 300 personer har tillsammans stickat denna sjal som nu hunnit bli 225 meter lång. Den har varit utställd två gånger i Skogås centrum och en gång i Östra gymnasiet.
Vi stickar fortfarande på den och i höst är du varmt välkommen att ta vid och sticka några varv!


Östra Gymnasiet

På Östra gymnasiet arrangerar Lyktan konstutställningar.

Barnkonst i vårdcentralens väntrum

Se utställningen

Lyktans barnklubb

Är öppet på onsdag eftermiddag.

Hantverkskafé

Öppnar tisdag den 5 okt.
Tisdagar kl. 15.00–18.00.

Kurser för Lyktans medlemmar. Välkommen att lära dig något nytt med Kathrine Hultman Eriksson.

Fotoklubben

Medlemmar träffas på måndagar under jämna veckor. 

Lyktans Poesigrupp

Som medlem i Lyktan kan du delta i poesigruppens träffar.

Samarbetspartner
abf
Kontakt:
Se Om Lyktan 
lytan aktiviteter