Kulturföreningen Lyktan 2021

Utställningar, föredrag etc. anordnas i Galleri Lyktan i Skogås, Huddinge kommun.   Utställningsarrangör i Östra gymnasiet. På Skogås vårdcentral anordnas barnkonstutställningar.

Kulturföreningen Lyktan och  covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående pandemin. Fortsätter att vara försiktiga och inte utsätta oss själva och andra för onödiga risker.

Galleri Lyktan  september 2021 

logo text

Huddinge Konst är en manifestation för konsten i Huddinge och samarrangeras av konstföreningarna som är anslutna till föreningen Huddinge Kulturhus med stöd av Huddinge kommun.
Huddinge Konst äger rum i Huddinges konstcentrum Fullersta Gård i centrala Huddinge, i Fullerstaparken, i Galleri Lyktan Skogås centrum samt i Bellis konstförening Trångsund. 
Se hela programmet här (pdf)

Programmet i Skogås centrum

11-17 Akvarellsalong. Medlemmar visar akvareller på Galleri Lyktan
13-17 Fotoutställning. Skogås centrum
13-16 Graffiti på canvas. Workshop utanför Ungdom 142-lokalen
14.00 Guidad konstvandring i Mariakyrkan
14.00 Vi mäter Vänskapssjalen. Skogås centrum
16-17 Gentlemen Of No Return spelar på Galleri Lyktan

bild

Galleri Lyktans akvarellsalong

Varje år anordnar Kulturföreningen Lyktan en medlemsutställning, i år är den inriktad på akvarellmåleri. Både amatörer och etablerade konstnärer deltar.

Öppettider under utställningen:
tisdag - torsdag 13.00–18.00  fredag 13.00–17.00  lördag 13.00–16.00
Söndag och måndag stängt

linje pensel
textbild

Tisdagar kl. 15.00–18.00.

Kurser för Lyktans medlemmar. Välkommen att lära dig något nytt med Kathrine Hultman Eriksson.
Hur man gör en väska av kaffepaket 5, 12 och 19 oktober.
För dig som vill kunna mer om stickning.  Läs om kurserna här (pdf)


Vänskapssjalen

År 2008 fick några medlemmar i Lyktans stickkafé en idé om att sticka världens längsta sjal och därmed hamna i Guiness rekordbok. Projektet startade på internationella kvinnodagen samma år.
Vänskapssjalen skulle symbolisera mångkultur, överbrygga åldersgränser och verka för samarbete mellan människor och organisationer.
Sedan starten har man stickat på sjalen i Lyktan, i olika kulturella sammanhang i Skogås centrum och i Mariakyrkan. I Östra gymnasiet har eleverna stickat, PRO-medlemmar har stickat liksom IFFI:s medlemmar vars riksförbund RIFFI har bidragit med publicitet. Cirka 300 personer har tillsammans stickat denna sjal som nu hunnit bli 280 meter lång. Den har varit utställd två gånger i Skogås centrum och en gång i Östra gymnasiet.
Vi stickar fortfarande på den och i höst är du varmt välkommen att ta vid och sticka några varv!


Östra Gymnasiet

På Östra gymnasiet arrangerar Lyktan konstutställningar.

Barnkonst i vårdcentralens väntrum

Se utställningen

Lyktans barnklubb

Är öppet på onsdag eftermiddag.

Hantverkskafé

Öppnar tisdag den 5 okt.
Tisdagar kl. 15.00–18.00.

Kurser för Lyktans medlemmar. Välkommen att lära dig något nytt med Kathrine Hultman Eriksson.

Fotoklubben

Medlemmar träffas på måndagar under jämna veckor. 

Lyktans Poesigrupp

Som medlem i Lyktan kan du delta i poesigruppens träffar.

Samarbetspartner
abf
Kontakt:
Se Om Lyktan 
lytan aktiviteter