Kulturföreningen Lyktan 2020

Utställningar, föredrag etc. anordnas i  Galleri Lyktan i Skogås, Huddinge kommun.   Utställningsarrangör i Östra gymnasiet. På Skogås vårdcentral anordnas barnkonstutställningar.

Galleri Lyktan

17 mars 2020

I dessa svåra tider är det viktigt att vi göra allt vi kan för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Kulturföreningen Lyktan håller därför stängt tills vidare. Det gäller alla våra verksamheter.
Årsmötet som var planerat att hållas den 25 mars kommer att skjutas upp på obestämd tid. Besked om ett nytt datum för mötet kommer så fort ett beslut har fattats.
Vi hoppas ni har förståelse för vårt beslut.
Människors hälsa och säkerhet måste givetvis alltid gå före allt annat.

Vi får nu se den här tiden som ett bra tillfälle att fundera på hur Lyktan kan utvecklas och förbättras.

/Styrelsen

Inställt! Vårsalongen på Galleri Lyktan, Skogås är inställd!


bild bild

www.huddingevarsalong.se


Galleri Lyktan, en trappa upp i Skogås centrum.
lokal

Östra Gymnasiet

På Östra gymnasiet arrangerar Lyktan konstutställningar.

Barnkonst i vårdcentralens väntrum

Se utställningen

Lyktans barnklubb

Hantverkskafé

Fotoklubben

Lyktans Poesigrupp

Samarbetspartner
abf
Kontakt:
Se Om Lyktan