logo
utställningsfix

Preliminärt program 2017. Aktuella se första sidan

11 feb. – 1 mars Konstutställning
Ann-Louise Järvklo
"Människan i vår tid"  klassiskt måleri
Se hemsida www.jarvkloartdeco.se
4 – 22 mars Konstutställning
Ljubomir Popovic
Abstrakt måleri + installation
25 mars – 19 april Hantverksutställning
Smycken
8 april
Lyktan 25 år
Webdesign: www.k-og.com