logo
Lyktan

Kulturföreningen Lyktan

är en religiöst och partipolitiskt obunden idéell förening.
Belägen i Skogås - Trångsund - Länna med cirka 22 000 invånare, ligger i östra Huddinge kommun, Stockholms län.
Lyktan bildades 1992 som en stödförening för det då tilltänkta "Skogås kulturhus". Lyktan vill verka för ett kulturellt öppnare samhälle och har sedan bildandet med små medel försökt att dra sitt strå till stacken med utställningar, hantverksmässor, poesiaftnar, barnkonstutställningar, föredrag, artistuppträdanden med mera.

Lyktans stadgar kan läsas här (PDF-fil)
utsällningsentre
samtal
utställning
på andar sidan
Utställning 1995 i Skogås centrum, klicka för större format

Galleri Lyktan

2005 blev Grazyna Kulpa ordförande i föreningen, med ett stort engagemang att vilja lyfta fram Skogås och ge förorten en plats på kulturkartan. Tillsammans med andra likasinnade och med det kommunala bostadsföretaget Huges välvilja, flyttade kulturföreningen in i den första egna lokalen och Galleri Lyktan uppstod.
Sedan dess har det varit många fina utställningar och evenemang som inte bara har uppskattas av oss i Skogås och Stockholm.
2009 flyttade Lyktan upp en trappa, till en ljus lokal intill biblioteket. Lyktan är en idéell kulturförening, styrelsen och andra medlemmar bidrar med arbete utan ekonomisk ersättning.
Verksamheten bekostas av medlemsintäkter, utställningavgifter, kommunala fastighetsbolaget Huge samt av Huddinge kommun. För stickkafét kursbidrag av ABF.
Vi välkomnar också nya sponsorer.
arrangör
Arrangerar också utställningar i Skogås på
Östra gymnasiet
Skogås Vårdcentralen

lyktan
Bilder Peter Olsson

Webdesign: www.kogart.se