Konsten att mötas

Ett projekt från Sveriges Konstföreningar. Under 2018 får tjugo konstföreningar från hela Sverige möjlighet att skapa nya kreativa möten för utlandsfödda konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. Kulturföreningen Lyktan är en av deltagarna. Projektet pågår under 2018.
Läs mer här www.sverigeskonstforeningar.nu

Fyra kvinnliga utlandsfödda konstnärer deltar med egen utställning på Galleri Lyktan.
De och den femte konstnären anordnar varsin workshop för både vuxna och barn.
Lyktans del i projektet avslutas i oktober med en gemensam utställning på Östra Gymnasiet.

Deltagare

Nasrin Taghizadeh
Iran.
"Grafik i färg med blommor och fåglar"
Utställning 3 - 21 februari.
Workshop Grafik

Läs mer här (pdf)

Aurora Persson
Mexiko.
Utställning 24 april - 2 maj
Workshop

Läs mer här (pdf).
Hemsida www.aurorapersson.com

Irina Tutova
Ryssland.
Utställning 2 - 20 juni
Workshop

 

Mika Ohmori
Japan.
Utställning 1 - 19 september
Workshop
Irina Hauska
Belarus.
Workshop
Medlem i Konstnärernas Riksorganisationen, KC Öst, BUS
www.konstgalleri.se/hauska

               
Deltar på den gemensamma utställningen i oktober.


bild
bild
tom

tom
tom

Tre cirkelträffar planeras, som är öppna för allmänheten:

3/10 Tema: Samarbete mellan olika konstföreningar.
Cirkelledare: Kathrine Hultman Eriksson.

8/10 Tema: Mänskliga rättigheter och mångfald i konsten.

10/10 Tema: Öppen förening.
Cirkelledare: Filippa Ydstedt Book.

I programmet ingår även en träff för deltagande konstnärer.
Ansvarig projektledare på Kulturföreningen Lyktan:
Aljona Sandgren.

Projektet finasieras av Postkodlotteriet.

logos