Konsten att mötas

Ett projekt från Sveriges Konstföreningar. Under 2018 får tjugo konstföreningar från hela Sverige möjlighet att skapa nya kreativa möten för utlandsfödda konstnärer och samtidigt underlätta för dem att komma in på den svenska konstscenen. Läs mer här www.sverigeskonstforeningar.nu

Kulturföreningen Lyktan, en av projektdeltagarna. 
Har fördelat presentationen på föreningens två utställningsplatser.

Galleri Lyktan
Lyktan valde att bjuda in fyra kvinnliga utlandsfödda konstnärer, att delta med separatutställningar i galleriet och en gemensam på Östra gymnaslet.
Nasrin Taghizadeh, Aurora Persson, Irina Tutova, Mika Ohmori
De erbjöds att anordna workshops för barn och vuxna:
- Nasrin hade under sin utställningstid en workshop "Trycka grafik"
- Mika genomförde en workshop "Shrinky Dinks".

Östra gymnasiet
Den 1 oktober var det vernissage på den avslutande gemensamma grupputställningen "Konsten att mötas"
12:00 Invigning– Stefan Wilkman, Östra Gymnasiet, Vibeke Bildt, Huddinge Kommun och Pia Idenstedt, Sveriges Konstföreningar.
Iryna Hauska, blev inbjuden av Lyktan att vara den femte konstnären i projektet. Hon deltar i utställningen, med abstrakt måleri. Under vernissagen genomförde Iryna en perfomance/workshop. "Händer. Röster. Demokrati" med hjälp av Östra gymnasiets elever, byggde de upp en skulptur.
Aurora Persson hade en workshop "Konsten att måla med klassisk musik" tillsammans med en grupp elever.

Deltagare

Nasrin Taghizadeh
Född i Iran.
"Grafik i färg med blommor och fåglar"
Separatutställning 3 - 21 februari.
Workshop "Trycka grafik"
Grupputställning Östra gymnasiet

Läs mer här (pdf)

Aurora Persson
Född i Mexiko.
Separatutställning 24 april - 2 maj
Grupputställning Östra gymnasiet

Workshop "Konsten att måla med klassisk musik"
Läs mer här (pdf).

Webbsida: www.aurorapersson.com

Irina Tutova
Född i Ryssland.
Separatutställning 2 - 20 juni
Mika Ohmori
Född i Japan.
Separatutställning 1-19 september
Workshop "Shrinky Dinks"
Grupputställning Östra gymnasiet
Webbsida: www.ohmorimika.com/
Iryna Hauska
Född i Belarus.  

Deltar på  grupputställningen i Östra gymnaslet.
Performance/Workshop "Händer. Röster. Demokrati"

Webbsida: www.konstgalleri.se/hauska

bild
bild
tom

tom
tom

Studiecirklar på Galleri Lyktan

Under projektet ”Konsten att mötas”

Torsdag 4 oktober kl. 14.00
”Öppen förening - Samarbete förskola och kulturförening” Cirkelledare Filippa Ydstedt Book

Måndag 8 oktober kl. 18.30
”Mångfald från ett kulturperspektiv
Cirkelledare Aljona Sandgren

Onsdag 10 oktober kl. 18.30
"Samarbete med olika konstföreningar" Cirkelledare Kathrine Hultman Eriksson

Ansvarig projektledare på Kulturföreningen Lyktan:
Aljona Sandgren.

Projektet finasieras av Postkodlotteriet.

logos