Kulturföreningen Lyktan 2019

Utställningar, föredrag etc. anordnas i  Galleri Lyktan i Skogås, Huddinge kommun.   Utställningsarrangör i Östra gymnasiet. På Skogås vårdcentral anordnas barnkonstutställningar.

Galleri Lyktan

sommarÖstra Gymnasiet

(se karta)

Läs tidningsartikel om skolan med focus på konsten.

På Östra gymnasiet arrangerar Lyktan ca 4 till 6 olika konstutställningar per är.

"Konsten att mötas"

Ett projekt från Sveriges Konstföreningar, som Lyktan deltog i under 2018.
Se och läs mer

Barnkonst på vårdcentralen

Fantasifulla barnteckningar visas i väntrummen.
Se här

Lyktans barnklubb

Vi vill att barnen ska få uppleva konsten som uttrycksmedel och dess förmåga att beröra betraktaren. Känna glädje och gemenskap att rita och måla. Fortsätter på onsdagar till hösten.

Hantverkskafé

På tisdagar med Kathrine Hultman Eriksson
Vi stickar, virkar och broderar. Kom och arbeta med ditt eget handarbete. Vii startar igen i september.

Lyktans Poesigrupp

Anordnar Poesikvällar på Lykan,.

Fotoklubben

För Lyktans medlemmar.
Fotoklubben träffas måndagar jämna veckor kl. 18:30.
Ev. studiebesök och fotoutflykter tillkommer.

Samarbetspartner

abf

Kontakt:

Skicka mail:  lyktan@lyktan.net
Se även Om Lyktan 

Webdesign Kog Art www.kogart.se